Daviant - Carbuncle

言語: JP EN DE FR
2010-06-21
New Items
users online
PM Carbuncle.Daviant
San d'Oria 10 | Tojil Douser
404 (16)
総合 (サーバ)
[1078562]
ミッション
9 1 10
Zilart The Last Verse
Promathia The Last Verse
ToAU Eternal Mercenary
Assault Sergeant
Altana Crossroads of Time
Campaign Sterling Star
C.Prophecy A Crystalline Prophecy (Fin.)
M.KupoD'etat Rescue! A Moogle's Labor of Love
S.Ascension A Shantotto Ascension (Fin)
合成
鍛冶 70
裁縫 4
錬金術 110
木工 70
彫金 7
革細工 29
骨細工 70
調理 70
釣り 100
Synergy 10
ジョブ
99 99
99 99
99 99
99 99
99 99
99 99
99 99
99 99
99 99
99 78
GEO 99 RUN 99
経験値合計
レベル合計
2157
経験値合計
42837200
Maatジョブ
15/15
Maatキャップまで
0
装備
レリック所持一覧 エーネアス (119) ティソーナ (119) アルマス (119) セクエンス (119) シャンゴル (119) トリシューラ (119) 丙子椒林剣 (119) アナイアレイター (119) デスペナルティ (119) アルマゲドン (119) フォーマルハウト (119) マルシュアス (99) 神無 (80)
リンクシェル [GilgameshGuardians]  [WarriorsofVanadiel

バザー
アイテム 価格 競売所価格
闇の足具:暗 1000
足具の破片:竜 30000
赤漆 60000
闇の面具:青 50000
胴具の破片:コ 500000
闇の脚具:コ 100000
闇の胴具:獣 10000
アンセスタークロス 1000
闇の足具:獣 50000
北玉 140000
夢神の指輪 100000
闇の手具:コ 1000000
アディバイト 1000
嫌われた袖飾り 100000
ミスリルインゴット 3000