Xzerper - Bismarck

言語: JP EN DE FR
2010-06-21
New Items
329 users online
Bismarck.Xzerper
ミッション
Zilart
Promathia
ToAU
Assault
Altana
Campaign
C.Prophecy
M.KupoD'etat
S.Ascension
合成
鍛冶 29
裁縫 1
錬金術 110
木工 7
彫金 4
革細工 0
骨細工 1
調理 55
釣り 12
Synergy 3
ジョブ
55 6
49 99
99 99
1 67
99 99
99 37
70 60
99 99
99 1
50 80
GEO 1 RUN 1
装備
レリック所持一覧 ティソーナ (119) アルマス (119) アルマゲドン (119) フォーマルハウト (119) アナイアレイター (75) アイムール (75)
リンクシェル [TeamMonkii