Mightyonebite - Bahamut

言語: JP EN DE FR
2010-06-21
New Items
342 users online
PM Bahamut.Mightyonebite
総合 (サーバ)
[112043]
ミッション
Zilart
Promathia
ToAU
Assault
Altana
Campaign
C.Prophecy
M.KupoD'etat
S.Ascension
合成
鍛冶 0
裁縫 0
錬金術 0
木工 0
彫金 0
革細工 0
骨細工 0
調理 0
釣り 0
Synergy 0
ジョブ
1 1
99 50
50 99
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 51
GEO 99 RUN 1
経験値合計
レベル合計
464
経験値合計
6700500
Maatジョブ
2/15
Maatキャップまで
5929450
装備
レリック所持一覧 ヤグルシュ (85)
FFXIV キャラ Bizarro Kanen [Balmung]

バザー
アイテム 価格 競売所価格
闇の足具:風 970000
闇の脚具:黒 97000
脚具の破片:黒 388000
手具の破片:侍 1455000
脚具の破片:モ 485000
面具の破片:吟 1360000
手具の破片:吟 680000
闇の手具:竜 1940000
闇の脚具:剣 1170000
足具の破片:学 194000
闇の脚具:狩 1950000
闇の脚具:吟 100000
闇の脚具:ナ 194000
闇の脚具:暗 100000
脚具の破片:剣 875000
闇の脚具:戦 200000
闇の足具:吟 291000
脚具の破片:ナ 350000
ラトラナジュ 2000000
手具の破片:獣 194000
面具の破片:剣 1940000
朽ちたストール 1000000
脚具の破片:吟 300000
手具の破片:モ 679000
胴具の破片:学 533000
面具の破片:モ 195000
足具の破片:吟 1358000
脚具の破片:狩 875000
脚具の破片:コ 200000
胴具の破片:風 200000
闇の面具:剣 1170000
足具の破片:黒 290000
朽ちた喉輪 780000
闇の足具:コ 2910000
手具の破片:竜 1455000
闇の足具:赤 4365000
胴具の破片:侍 388000
胴具の破片:吟 100000
胴具の破片:白 97000
脚具の破片:竜 1100000
闇の足具:シ 242000
胴具の破片:赤 200000
足具の破片:風 873000
獣人勲章 780000