Balduran - Bahamut

言語: JP EN DE FR
2010-06-21
New Items
users online
PM Bahamut.Balduran
Back in action
ミッション
Zilart
Promathia
ToAU
Assault
Altana
Campaign
C.Prophecy
M.KupoD'etat
S.Ascension
合成
鍛冶 0
裁縫 0
錬金術 0
木工 0
彫金 0
革細工 2
骨細工 0
調理 0
釣り 11
Synergy 0
ジョブ
99 13
5 50
92 99
99 99
5 3
1 99
99 1
1 99
1 1
99 1
GEO 1 RUN 99
経験値合計
レベル合計
1066
経験値合計
19841050
Maatジョブ
7/15
Maatキャップまで
3673250
装備
レリック所持一覧 エーネアス (119) ブルトガング (119) アングータ (119) イージス (99) エクスカリバー (75) ラグナロク (75)
リンクシェル [BlackWorld