Aquatica - Bahamut

言語: JP EN DE FR
2010-06-21
New Items
329 users online
PM Bahamut.Aquatica
ミッション
Zilart
Promathia
ToAU
Assault
Altana
Campaign
C.Prophecy
M.KupoD'etat
S.Ascension
合成
鍛冶 0
裁縫 0
錬金術 0
木工 0
彫金 0
革細工 0
骨細工 0
調理 0
釣り 0
Synergy 0
ジョブ
99 16
99 99
99 9
1 1
71 99
1 49
49 1
99 1
99 3
99 99
GEO 99 RUN 1
経験値合計
レベル合計
経験値合計
Maatジョブ
/15
Maatキャップまで
レリック所持一覧 ダウルダヴラ (99) ギャッラルホルン (99) マルシュアス (99)
リンクシェル [Virtual]  [DILLIGAS]  [WelcomeHome